Terug naar beginpagina

Demo Kosten-baten van verzuim

Met de demo Kosten-baten van verzuim kunt u een berekening maken van kosten van verzuim, WIA en reïntegratie. De belangrijke vraag is hoeveel een goed en gericht verzuimbeleid u kan opleveren.
Als u meteen een berekening wilt maken, klik dan hier.

Verzuim: noodlot of bedrijfsrisico?
Verzuim van uw zieke werknemers heeft grote invloed op het reilen en zeilen van uw onderneming. U moet voor vervanging zorgen om het werk door te laten gaan. Of opdrachten uitbesteden. Of u moet op stel en sprong oproepkrachten regelen.

Dat treft niet alle bedrijven in even grote mate. Het verzuim is in veel bedrijven namelijk reeds vrij laag. Dus als het u treft … is het dan geen noodlot? Het is zeker zo dat bij kleinere bedrijven die ene langdurig zieke een grote uitschieter is, die het ene bedrijf treft en andere niet. Maar het risico is wel levensgroot. Zeker nu sinds 2004 de verplichting van loondoorbetaling voor de werkgever twee jaar geldt.

Waar liggen de kosten?
Is er iets aan verzuim te doen? Een goed startpunt is om een indicatie te krijgen van de kosten. Liefst nog iets meer dan dat.
Het is verstandig om na te gaan waar de kosten van verzuim precies zitten: bijvoorbeeld in vervanging, in verborgen overcapaciteit in het bedrijf, of juist in werknemers die langdurig verzuimen?

Haalbare doelstellingen kiezen
Als u uw verzuimkosten in beeld heeft, kunt u een haalbare doelstelling kiezen. Een goede maat is de vergelijking met uw branche. Heeft uw bedrijf meer verzuim dan in uw branche gebruikelijk? Dan is het aannemelijk dat u het verzuim met goede maatregelen kunt verminderen. Misschien heeft u in uw bedrijf enkele langdurig zieke werknemers en vragen deze verzuimgevallen extra aandacht. Door reïntegratie van langdurig zieke werknemers kunt u subsidies en fiscale kortingen ontvangen, maar bovenal loondoorbetaling en WIA voorkomen.

Baten de kosten?
Een gericht verzuimbeleid met intensieve begeleiding van werknemers kost geld. Als u maatregelen gaat kiezen wilt u weten hoeveel investeringsruimte u heeft. Verdient het verzuimbeleid zich terug?

Verzuimkosten in beeld
De Demo Verzuimkosten kan u helpen om uw verzuimkosten, haalbare doelstelling en investeringsruimte in kaart te brengen. Het invullen vraagt niet meer dan een paar minuten.

  • U kunt de branche kiezen waarmee u uw bedrijf wilt vergelijken.
  • Vul een achttal gegevens in over uw bedrijf, en de Demo Verzuimkosten maakt een schatting van uw verzuimkosten. Als u uw gegevens niet precies weet, helpt het instrument om een ‘beste schatting’ te maken.
  • U ziet een uitsplitsing in belangrijke kostenposten. Alle posten zijn in een enkele zin kernachtig toegelicht.
  • U kunt de specifieke kosten voor drie verzuimgevallen doorrrekenen.
  • U ziet de kosten van de WAO-premies en voor grotere bedrijven de meerkosten wanneer één werknemer de WAO instroomt.
  • En u ziet wat het oplevert als u een arbeidsgehandicapte in dienst neemt of houdt.

Een overzicht van alle berekeningen en toelichting van alle posten kunt u afdrukken. Dat maakt het ook mogelijk meerdere situaties te vergelijken. Hoe ziet het eruit als uw verzuim met één procent vermindert? Of wanneer het lang verzuim met de helft kan worden bekort?

Een goed startpunt
U kunt zelf invullen hoe goed een goed arbobeleid is voor uw werknemers, of voor kwaliteitsverbetering in uw bedrijf. Maar ook die ‘zachtere’ argumenten zijn gebaat bij een zakelijke onderbouwing. Een goed startpunt voor verzuimbeleid is daarom met beide benen op de grond te staan en als ondernemer de stappen te doorlopen: Eerst kosten in beeld, dan een haalbare doelstelling, dan de investeringsruimte bepalen.
Met die inzichten kunt u een verzuimbeleid kiezen dat bij uw bedrijf past. Ook kunt u in overleg met een verzuim-, reïntegratie-adviseur of arbodienst(verlener) veel duidelijker uw wensen voorleggen, en concrete afspraken maken.

Start nu de demo Kosten-baten van verzuim door hier te klikken.

NB De demo Kosten-baten van verzuim wordt regelmatig geactualiseerd. Daarbij worden referentiegegevens geactualiseerd en worden de rekenregels aangepast aan de – steeds wijzigende – wet- en regelgeving. Het is van groot belang dat u als gebruiker altijd over de meest actuele versie beschikt. Vul bij twijfel de demo Kosten-baten van verzuim eventueel opnieuw in, bijvoorbeeld als u na een wat langere tussentijd weer nieuwe berekeningen wilt maken.